တကၠသုိလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲအတြက္ အခေၾကးေငြမယူဘဲ အခမဲ့စာသင္၀ုိင္းေတြ ဖြင့္လွစ္

0
68

တကၠသုိလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲကုိ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိလုိတဲ့ လူငယ္ေတြအတြက္ အခေၾကးေငြမယူဘဲ အခမဲ့စာသင္၀ုိင္းေတြ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးေနပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို ရုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ MCN သတင္းေထာက္ သန္းေဌးေအာင္က တင္ဆက္ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6