ေရေဘးသင့္ ေဒသေတြမွာ က်န္းမာေရးနဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ျပင္ဆင္ႀကိဳးပမ္း

0
107

ျမန္မာႏိုင္ငံေနရာအႏွံက ေရေဘးသင့္ ေဒသေတြမွာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြနဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ လူမႈအသင္းအဖြဲ႕ေတြက ျပင္ဆင္ႀကိဳးပမ္း ေနၾကပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို ရုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ MCNသတင္းေထာက္
ဟိန္းကိုက တင္ဆက္ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6