သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈမွာ စာရင္းေကာက္အေနနဲ႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စာရင္းေကာက္တစ္ဦးရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳေ

0
85

https://www.youtube.com/watch?v=kdPAsDiWq1s

ဆလက္ တင္ဆက္ေပးမွာကေတာ့ ရုပ္သံမွတ္တမ္း အစီအစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသတင္းပတ္ရဲ႕ ရုပ္သံမွတ္တမ္း အစီအစဥ္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအေနနဲ႔ ေကာက္ယူေနတဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈမွာ စာရင္းေကာက္အေနနဲ႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စာရင္းေကာက္တစ္ဦးရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳေတြအေၾကာင္း ရိုက္ကူးထားတဲ့ ရုပ္သံမွတ္တမ္းကို ရႈ႕စားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ MCN သတင္းေထာက္ ႏိုဘယ္ေဇာ္က တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

?bph6