သမုိင္းအေမြအႏွစ္ လက္ရာေတြကို ျပသထားမယ့္ ေဇကမၻာျပတိုက္ တည္ေဆာက္မယ့္ အေၾကာင္း (႐ုပ္သံ မွတ္တမ္း)

ေရွးေဟာင္းသမုိင္းအေမြအႏွစ္ အႏုလက္ရာေတြကို ျပသထားမယ့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အႀကီးဆံုး Zaykabar Museum တည္ေဆာက္ေတာ့မယ့္ အေၾကာင္းကို ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ႐ႈစားၾကရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

adv_banner
adv_banner
?bph6
?bph6
adv_banner adv_banner