အမ်ိဳးသမီးသတင္းသမားေတြ ေဘးကင္းလံုၿခံဳဖို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတဲ့အေၾကာင္း ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

0
63

လူငယ္အမ်ိဳးသမီး ဂ်ာနယ္လစ္ေတြက ဦးေဆာင္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးသတင္းသမားေတြ သတင္းရယူရာမွာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳဖို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတဲ့အေၾကာင္းကို ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ႐ႈစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6