ကြန္ပ်ဴတာအိုင္တီလုပ္ငန္းနဲ႔ စတင္ေအာင္ျမင္တဲ့ လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္ရွင္ အေၾကာင္း ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

0
89

ကြန္ပ်ဴတာအိုင္တီလုပ္ငန္းနဲ႔ စတင္ေအာင္ျမင္တဲ့ လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးရဲ႕အေၾကာင္းကို လူငယ္အစီအစဥ္ရဲ႕ ရုပ္သံမွတ္တမ္းအျဖစ္ တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။

?bph6