ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေရၾကည္ေက်းရြာက ယပ္ေတာင္လုပ္ငန္းအေၾကာင္း (႐ုပ္/သံ မွတ္တမ္း)

0
270

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေရၾကည္ေက်းရြာက ယပ္ေတာင္လုပ္ငန္းအေၾကာင္းကုိ ရုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ တင္ဆက္ေပး သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။