ကင္မရာေနာက္ကြယ္က လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူေတြအေၾကာင္း

0
64

ရုပ္သံမွတ္တမ္းအစီအစဥ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္မွာေတာ့ ရုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားေကာင္းေတြ ဗီဒီယိုဇာတ္ကား ေကာင္းေတြ ထြက္ေပၚလာေအာင္ ကင္မရာေနာက္ကြယ္က လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူေတြအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ယဥ္မြန္က တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
https://www.youtube.com/watch?v=j-uhTkcKQuY

?bph6